Kaj Flick har varit generalsekreterare för de stora pr-byråernas branschorganisation Precis sedan 1991 men går nu i pension. Här är Precis lösning på ersättare.

Tidigare har Precis anlitat Kaj Flick via Grafiska Företagen. Nu tar i ställer Branschkansliet över.

– De hanterar olika branschföreningar och tar över Kajs uppgifter, berättar Annika Sjöberg, styrelseordförande i Precis och partner på Gullers Grupp.

Inledningsvis kommer Branschkansliets vd Klas Elm att driva Precis. Han kommer dock att ersättas av en annan person.