Politikutvecklingen sker inom vad partiet kallar en ”samhällsbyggarkommitté ”. Uppdraget är att:

”ge förslag på hur infrastruktur, bostäder, stadsplanering, arbetstillfällen, energiförsörjning, offentlig och kommersiell service kan utvecklas effektivt, för att bygga ett tryggt samhälle som både kan växa och hålla samman”.

Riksdagsledamoten Hans Eklind ska leda kommitteen, som består av sju ledamöter:

Ulf Perbo
Louise Hammargren
Niklas Arvidsson
Polina J Larsson
Paulos Abraha
Birgitta Nordvall
Stefan Moberg

 

Kommitteen får även fem referensgrupper som leds av:

Magnus Jacobsson, infrastruktur
Larry Söder, bostad
Camilla Brodin, energi
Yusuf Aydin, välfärd
Lili André, kompetensförsörjning