Andrea Andersson Tay, ersättare i miljö- och jordbruksutskottet, skatteutskottet och EU-nämnden

Nadja Awad, ersättare i civilutskottet och miljö- och jordbruksutskottet

Nooshi Dadgostar, partiledare

Lorena Delgado Varas, ersättare i näringsutskottet, justitieutskottet och EU-nämnden

Ali Esbati, ordinarie ledamot i finansutskottet, ersättare i EU-nämnden och konstitutionsutskottet

Kajsa Fredholm, ordinarie ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, ersättare i trafikutskottet

Ida Gabrielsson, vice partiledare, ordinarie ledamot i socialförsäkringsutskottet, ersättare i finansutskottet och EU-nämnden

Samuel Gonzalez Westling, gruppledare, ersättare i utbildningsutskottet

Hanna Gunnarsson, ordinarie ledamot i försvarsutskottet, ersättare i utrikesutskottet

Tony Haddou, ersättare i socialförsäkringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet

Malcolm Momodou Jallow, ordinarie ledamot i civilutskottet, ersättare i trafikutskottet

Lotta Johnson Fornarve, ersättare i utrikesutskottet och justitieutskottet

Maj Karlsson, ersättare i socialutskottet och kulturutskottet

Birger Lahti, ordinarie ledamot i näringsutskottet, ersättare i försvarsutskottet

Isabell Mixter, ersättare i socialförsäkringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet

Gudrun Nordborg, ordinarie ledamot i justitieutskottet

Daniel Riazat, ordinarie ledamot i utbildningsutskottet, ersättare i näringsutskottet och EU-nämnden

Karin Rågsjö, ordinarie ledamot i socialutskottet, ersättare i kulturutskottet och EU-nämnden

Linda Snecker, ordinarie ledamot i trafikutskottet, ersättare i socialutskottet

Håkan Svenneling, ordinarie ledamot i utrikesutskottet, ersättare i försvarsutskottet och EU-nämnden

Ilona Szatmári Waldau, ordinarie ledamot i skatteutskottet och EU-nämnden, ersättare i finansutskottet

Vasiliki Tsouplaki, ordinarie ledamot i kulturutskottet, ersättare i konstitutionsutskottet

Ciczie Weidby, ordinarie ledamot i arbetsmarknadsutskottet, ersättare i civilutskottet och utbildningsutskottet

Jessica Wetterling, ordinarie ledamot i konstitutionsutskottet, ersättare i skatteutskottet