Acko Ankarberg Johansson, ordförande i socialutskottet

Camilla Brodin, ledamot i näringsutskottet

Cecilia Engström, ledamot i skatteutskottet samt ersättare i EU nämnden

Christian Carlsson, ledamot i utbildningsutskottet

Gudrun Brunegård, ledamot i konstitutionsutskottet samt ersättare i utrikesutskottet

Hans Eklind, ledamot i socialförsäkringsutskottet och ersättare i EU-nämnden

Ingemar Kihlström, ledamot i justitieutskottet

Jakob Forssmed, ledamot i finansutskottet

Kjell-Arne Ottosson, vice ordförande i miljö och jordbruksutskottet samt ersättare i EU-nämnden

Larry Söder, ledamot i civilutskottet

Lili André, ersättare i socialutskottet

Magnus Berntsson, ledamot i utrikesutskottet samt ersättare i EU-nämnden

Magnus Jacobsson, ledamot i arbetsmarknadsutskottet

Magnus Oscarsson, ledamot i trafikutskottet samt ersättare i miljö- och jordbruksutskottet

Mathias Bengtsson, ersättare i utbildningsutskottet

Mikael Oscarsson, ledamot i försvarsutskottet och ersättare i utrikesutskottet

Roland Utbult, ledamot i kulturutskottet

Torsten Elofsson, ersättare i justitieutskottet