Tio procent av de tillfrågade svarade att alliansen i huvudsak pratar om sin egen politik, medan bara fem procent av de svarande ansåg att rödgröna gjorde samma sak.

Ännu större var skillnaden blocken emellan vad gäller kritik gentemot motståndarna. 14 procent anser att det borgerliga blocket kritiserar oppositionen mer än vad de talar om sin egen politik. Detta att jämföra med de 30 procent som anser att de rödgröna i större utsträckning kritiserar alliansen mer än pratar om sin egen politik.

Och när de rödgröna i större utsträckning kritiserar, blir resultatet att de är mindre tydliga med vad de vill, visar undersökningen. 37 procent tycker att oppositionen är tydlig med vad de vill, medan alliansens budskap når fram bättre. 55 procent anser att de är tydliga med vad de vill.

Synovate-undersökningen visade också valmöten knappast intresserar väljarna. 96 procent av populationen uppgav att de aldrig besökt ett valmöte. Inte heller sociala medier och partitesterna lockar. 13 procent har testat partitillhörighet via nätet en gång och 6 procent har gjort det vid ett flertal tillfällen. 78 procent har aldrig låtit ett webb-test analysera partitillhörighet. Bara 20 procent har någon gång kommit i kontakt med ett parti genom sociala medier.

Tv-mediet, däremot, sviker inte. Hela 72 procent har sett politisk tv-reklam en eller ett flertal gånger.  

Undersökningen genomfördes mellan den 6 och 9 september.