Väljarna tycker att det har blivit lättare att förstå vad vad politikerna talar om. Men några av de mest centrala begreppen i svensk politik just nu har de dålig koll på. Det visar en undersökning från undersökningsföretaget Novus.

Novus genomförde 1 013 intervjuer 23-29 augusti 2018, en undersökning 60 procent valde att delta i.

Novus har undersökt i vilken grad väljarna förstår politikerna och jämfört med en motsvarande undersökning genomförd 2014.

År 2014 ansåg 55 procent att det var lätt/mycket lätt att förstå vad politikerna säger i de politiska debatterna. År 2018 var motsvarande siffra 70 procent.

År 2014 ansåg 34 procent att det var svårt/mycket svårt att att förstå vad politikerna säger, medan motsvarande siffra får 2018 låg på 21 procent.

Novus undersökte även förståelsen för fem politiska begrepp som snurrade i valrörelsen 2018.

Bäst koll hade väljarna på begreppet ”jobbskatteavdrag” som 63 procent sade sig känna till.

Sämre var kännedomen om begrepp som ”gymnasielagen”, ”bonus malus”, ”talmansrunda” och ”samhällskontraktet”.

43 procent angav att de hade koll på vad ”gymnasielagen” står för. Likväl svarade en tredjedel fel när de ombads berätta om vad begreppet står för.

För ”talmansrunda” och ”samhällskontrakt” svarade en fjärdedel fel.

För ”bonus malus” och   ”jobbskatteavdrag” var svaren i stort sett rätta.