SPANING. Peter Bryngelson, kommunikationschef på undersökningsföretaget Demoskop berättar om sina erfarenheter av att spela in ett webinar i coronatider.

För en vecka sedan var jag med och spelade in ett webinar. Det handlade om mätbarhet i digitala kanaler och gjordes tillsammans med Sveriges Annonsörer. Då vi nu lever i denna märkliga coronavärld spelade jag in det hemma i mitt kök. Det var en kul men lite speciell upplevelse.

Vi är ju många som på sistone har fått ställa om våra mötes-/presentationsrutiner till att bli digitala och det har sina sidor. Jag tillhör dom som gillar att presentera/diskutera resultat framför människor. Att direkt kunna känna av en respons i ett rum, att direkt kunna uppfatta om någon inte förstår, att kunna fånga upp ny information som uppstår i spontana diskussioner är saker som starkt bidrar till att det jag gör kan innebära en skillnad. Jag hade en större presentation häromdagen och insåg då att även om det är annorlunda förutsättningar förknippade med detta så funkar det alldeles utmärkt, man måste bara ta hänsyn till några saker:

*  Det måste till en viss mötesdisciplin, man bör ha en mötesledare som styr mötet:

* Har åskådare frågor/kommentarer är det bäst att inte bara ropa rakt ut utan det är bättre att använda någon form av ”räcka upp handen” metod.

* Använder man bilder/grafer (vilket jag ofta gör) så har enkelhet och tydlighet i designen blivit en ännu större dygd än vad det var tidigare.

Man kan även hitta tydliga fördelar med denna ’nya’ presentationsvärld:

* Alla kan vara med om man har en uppkoppling, fastna på tåget eller ha en trasig bil är inte en faktor längre.

* Fokus kan förhoppningsvis öka, inga störande element i hemmets lugna vrå. Här får jag dock lägga in en personlig brasklapp kopplat till hund och barn som kan pocka på uppmärksamhet men ändå…

* Personer som i vanliga fall kan känna en tveksamhet inför att i ett fullt mötesrum höja sin röst kan uppleva det lättare att bidra till diskussionen.

* Alla sitter vid sin dator/mobil så övriga gemensamma filer/data är lättillgängliga.

Lägger man an ett makroperspektiv på hela denna situation kan vi konstatera att många företag på kort tid har blivit mycket mer digitala vilket jag tror kommer innebära stora fördelar när denna corona-period är över. Nöden är uppfinningens moder brukar man säga och detta är verkligen en period då kreativiteten flödar, helt enkelt för att den måste det. Människor anpassar sig, hittar nya vägar och det kommer vi att ha nytta av framöver.

Men hur var det då med Sveriges Annonsörers webinar? Ja det var kul och lite speciellt att göra då det inte ens fanns någon ’digital publik’ vid inspelningstillfället. Men det funkade och kommer förhoppningsvis funka ännu bättre nästa gång då vi för varje dag anpassar oss bättre till denna nya situation, helt enkelt för att vi måste det.

Peter Bryngelson, kommunikationschef på Demoskop