Då beslutades att det gemensamma förbundet Sveriges Lärare ska bildas samt fackförbundet Sveriges Skolledare. Alla förbunden ska ingå i centralorganisationen Saco. Dessa ingår i sin tur i organisationen Facken inom utbildning.

Den 1 januari 2023 träder övergångsregler för de förtroendevalda i kraft. Dessa säger bland annat att ledarskapet ska vara delat, även högst upp.

Från och med i dag, den 1 juni 2022, får organisationerna följande ledning:

* Johanna Jaara Åstrand, idag förbundsordförande för Lärarförbundet blir ansvarig  för etableringen av Sveriges Lärare.

* Andreas Mörck, kanslichef på Lärarnas Riksförbund blir ansvarig för etableringen av Sveriges Lärare.

* Åsa Fahlén, förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund blir ansvarig för etableringen av Facken inom utbildning.

* Lena Durfors, kanslishchef på Lärarförbundet blir ansvarig för etableringen av Facken inom utbildning.

Från den 1 augusti 2023 den första gemensamma kongressen i maj 2024 byts ledarskapet:

Åsa Fahlén, ansvarar för etableringen av Sveriges Lärare.

Lena Durfors, ansvarar för etableringen av Sveriges Lärare.

Johanna Jaara Åstrand, ansvarar för etableringen av Facken inom utbildning.

Andreas Mörck, ansvarar för etableringen av Facken inom utbildning.

Hur Sveriges Skolledare ska ledas ”kommuniceras inom kort”, enligt ett pressutskick.