Martin Hallander från Malmö föreslås till ny ordförande för KDU efter Christian Carlsson som avgår och i dag vikarierar i riksdagen.

Till första vice förbundsordförande föreslås Hedvig Åkesson från Lund och till andra vice föreslås Sarah Havneraas från Uppsala.


ledamöter
Eric Dicksson, 29 år, Kalmar (omval)
Evin Badrniya, 20, Hässelby (nyval)
Adam Jansson, 26 år, Karlskrona (nyval)
Nike Örbrink, 21 år, Bromma (nyval)
Anton Roos, 22 år, Stockholm (nyval)
Johanna Ridderström, 20 år, Västerås (nyval)
Samuel Dalevi, 20 år, Karlstad (nyval)
Lovisa-Teolinda Pettersson, 23 år, Stockholm (nyval)

ordförande i utskotten
Internationella utskottet: Nike Örbrink (nyval)
Organisationsutskottet: Adam Jansson (nyval)