Rådet består av sex personer:

Mikael Damberg (s), finansminister, ordförande
Lars Calmfors, professor i makroekonomi, vid Stockholms universitet
Karolina Ekholm, professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet
Olof Johansson-Stenman, professor i offentlig ekonomi vid Göteborgs universitet
Helena Svaleryd, professor i arbetsmarknadsekonomi, vid Uppsala universitet
Daniel Waldenström, professor ekonomisk ojämlikhet, Institutet för Näringslivsforskning
Robert Östling, professor i beteendeekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Syftet med det ekonomiska rådet är ”att ge finansministern råd i aktuella ekonomiska och vetenskapliga frågor av betydelse för den ekonomiska politiken”, enligt pressinfo från regeringen.