Generaldirektör Johan Carlson har utsett den Folkhälsomyndighetens referensgrupp för coronapandemin.

Gruppen ska inte ta några beslut utan endast vara rådgivande.

i referensgruppen ingår
Tomas Bergström, professor och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Blenda Böttiger, specialist i klinisk virologi, överläkare vid avdelningen för medicinsk mikrobiologi vid Lunds universitet.

Hans Fredlund, docent och , tidigare smittskyddsläkare i Örebro län.

Anders Lindberg var tidigare smittskyddsläkare i Halland.

Magnus Lindh, professor klinisk virologi vid avdelningen för infektionssjukdomar vid institutionen för biomedicin vid Göteborgs universitet.

Anders Sönnerborg, professor klinisk virologi vid Karolinska Institutet.