Finansminister Magdalena Andersson (s) inrättar en referensgrupp med forskare inom nationalekonomi med anledning av coronavirusets utbrott och dess konsekvenser. Sex forskare får vara med i gruppen.

Referensgruppen håller sitt första möte i dag. Gruppen ska vara ”rådgivande till finansministern i samband med regelbundna möten under i första hand 2020”.

referensgruppen
Magdalena Andersson (s), finansminister, ordförande
Lars Calmfors, professor i makroekonomi, Stockholms universitet
Karolina Ekholm, professor i internationell ekonomi, Stockholms universitet
Olof Johansson-Stenman, professor i offentlig ekonomi, Göteborgs universitet
Eva Mörk, professor i arbetsmarknadsekonomi, Uppsala universitet
Daniel Waldenström, professor i ekonomisk ojämlikhet, Uppsala universitet
Robert Östling, docent i beteendeekonomi, Handelshögskolan i Stockholm