Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor delar ut  6 miljoner kronor i bidrag ”för att minska hot och hat i det offentliga samtalet”. Här är organisationerna som får pengarna.

Sex organisationer av 14 som sökte, får dela på 6 miljoner kronor i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna är en del av regeringens prioritering på att minska hot och hat i det offentliga samtalet. Pengarna kan användas till att ”stödja individer eller grupper som är opinionsbildare och som därför kan utsättas för hot, våld eller andra kränkningar”.

de får bidrag från MUCF
*
Brottsofferjouren Sverige –2 873 000 kronor för projektet ”Orädd demokrati, fas 2”.

* Flamman Socialt Förebyggande Centrum – 770 000 kronor för projektet ”Sluta hata”.

* LSU, Sveriges ungdomsorganisationer – 1 015 000 kronor för projektet ”Hat och hot mot ungdomsrörelsen”.

* Maktsalongen – 494 000 kronor för projektet ”Organisationer mot näthat”.

* Nätshatsgranskaren – 536 000 kronor för projektet ”Rättsstatsaktivism mot nätkränkningar”.

* Stiftelsen Fryshuset – 311 500 kronor för projektet ”Respekt på nätet”.