Valberedningen i fackförbundet ST har tagit fram förslag på en delvist ny förbundsstyrelse.

Valberedningen föreslår omval av förbundsordförande Britta Lejon och förste vice ordförande Peter Lennartsson. Men på platsen för andra förbundsordförande blir det ny. Där föreslås styrelseledamoten Mikael Sandberg ersätta Tom Johnson.
ST kommer att rösta om kandidaterna någon gång i höst.