I stället är det partiets gruppledare Mikael Damberg som får köra jobbpolitiken på kongressen. Vilka som får vara föredragande säger en del om vilka partiet ser som sina nyckelpersoner.
Partiets ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson håller i ekonomiblocket. Partiets utbildningspolitiska talesperson Ibrahim Baylan föredrar utbildningspolitiken medan partisekreterare Carin Jämtin håller i blocket om partiets organisation. Lena Hallengren håller i välfärdsblocket medan Annelie Hultén håller miljöblocket.