Andelen svenskar som ser positivt på ekonomin har minskat med 7 procentenheter till 70 procent, 1 procentenhet högre än i Indien.
 Samtidigt ökade Kanada med 1 procentenhet till 73 procent. I toppen ligger ännu Saudiarabien där 88 procent av befolkning anser att de ekonomiska förhållandena i landet är ”goda”.
I botten av listan ligger Ungern och Grekland med 4 procent av befolkningen som anser att ekonomin är god.
Snabbast minskar förtroendet för ekonomin i Australien, Turkiet och Sydkorea, som tappar minst 8 procentandelar. I länder som Indien, Polen och Frankrike ökar förtroendet snabbast för det egna landets ekonomi.
 
Den globala trenden är nedåtgående vad gäller den lokala ekonomin. Endast 29 procent av världens befolkning instämmer i att den lokala ekonomin är ”god”. I Sverige anser 57 procent av befolkningen att den lokala ekonomin är god. Saudiarabien ökade med tre procentenheter till 69 procent.