Studenterna som börjar på den ettåriga Foresakademin 10 mars kommer att kopplas samman med en av följande mentorer:

Ulrica Schenström, vd Fores

Andreas Bergh, välfärdsforskare och docent i nationalekonomi

Cecilia Malmström, tidigare EU-minister 2006–2010 (l) och EU-kommissionär 2010–2019

Christer Nylander, tidigare riksdagsledamot för Liberalerna 2002–2022

Daniel Barr, generaldirektör för Pensionsmyndigheten 2018–2023, från 20 mars 2023 generaldirektör för Finansinspektionen, ledamot i Fores styrelse

Eva Uddén Sonnegård, doktor i nationalekonomi, forskare vid Ratio, ordförande för Fores temagrupp Trygghet

Erik Bengtzboe, chefsekonom på Skattebetalarnas Förening, tidigare riksdagsledamot (m), tidigare förbundsordförande Muf

Ingrid Eiken, generaldirektör för Statens fastighetsverk

Mattias Svensson, journalist, författare och debattör.

Mikael Odenberg, tidigare försvarsminister (m), tidigare generaldirektör Svenska kraftnät.

Niklas Wykman, finansmarknadsminister (m), tidigare ordförande Muf

Patrik Oksanen, ledamot i Kungliga Krigsvetenskapsakademien och Kungliga Örlogsmannasällskapet, säkerhetspolitisk rådgivare på Fores, kolumnist

Åsa-Britt Karlsson, tidigare generaldirektör för Statens geotekniska institut, tidigare statssekreterare