Den statliga spelkoncernen Svenska Spel har handlat upp en byrå inom corporate-kommunikation.

Valet föll på Hallvarsson & Halvarsson efter en offentlig upphandling. Avtalet gäller i två års tid med möjlighet till förlängning i upp till två år ytterligare.

Uppdraget omfattar strategiskt kommunikationsstöd för bolagskommunikation, inklusive public affairs, finansiell kommunikation, event och koncernkommunikation i sociala medier. I uppdraget ingår särskilt hjälp med produktion av Svenska Spels års- och hållbarhetsredovisning.