Under 2015 ökade DDB Stockholm byråintäkten med 11 procent till 202 miljoner kronor, nytt rekord för byrån.
 
Omsättningen ökade med 22 procent till 407 miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade däremot med 5, 7 procent till 28,8 miljoner kronor. Rörelsemarginalen räknat på intäkt minskade med 2,5 procentenheter till 14 procent, som dock är högre än gängse i branschen.
 
Personalstyrkan ökade med elva till 187 snittanställda.