Omsättningen för DDB Nord minskade under 2017 med 1,9 procent till 361 miljoner kronor. Byråintäkten föll med 19 procent till 131 miljoner kronor.

Rörelseresultatet minskade med 41 procent till drygt 12 miljoner kronor. Rörelsemarginalen minskade med 3,5 procentenheter till 9,4 procent.

Antalet anställda minskade från 145 till 119.
 

Under verksamhetsåret flyttade DDB ut sin studio till ett helägt dotterbolag.