Det gäller undersökningen Hälsa Stockholm som SCB utför åt Stockholms Läns Landsting. Datainspektionen anser att SCB saknar ”rättsligt stöd” till att behandla de känsliga personuppgifterna i undersökningen. SCB är inte statistikansvarig myndighet. 
 
– Vi har precis fått detta från Datainspektionen. Just nu håller juristerna på att läsa och analysera så vi vet hur vi ska gå till väga och hur ska ta ställning. Först nästa år bestämmer vi oss för om vi ska överklaga eller inte, säger Nizar Chakkour, pressansvarig på SCB.