Det är Camp Jarl AB, med Peter Liljestrand som ägare, som är den största ägaren i Realtid idag. Igår kom en kallelse till ett extrainsatt styrelsemöte där ägarna ska  fatta beslut om försäljning av bolaget inkråm till Tino Sanandaji.

Detta efter att en kontrollbalansräkning har satt upp efter att aktiekapitalet tog slut.

”Aktiekapitalet har förbrukats av förluster och det har varit svårt att hitta ny finansiering”, berättar Jan Klingspor via mejl.

En ny ägare Tino Sanandaji, träder fram och berättar att han ska köpa Realtid. Hur har tänkt kring det?
Han är ju ekonom och intresserad av media, så det ligger väl nära till hands. Han tycker Realtid är en mycket bra nyhetstjänst och vill driva den vidare i samma anda men med lägre kostnadsbas”.

Vad hoppas ni på för framtid för Realtid?
– Vi hoppas att det blir bra i nya kontexten. Tino kan mycket väl vara helt rätt person för Realtid, han är ju meriterad ekonom.

Berätta lite om försöken ni har gjort att hitta en köpare till Realtid?
 – Vi har jobbat på det sedan i somras och kanske pratat med 15 potentiella köpare. Flera diskussioner har funnits men inte gått i mål.