I går intervjuades Göran Persson (s) av Mats Knutsson, i SVTs Agenda. Intervjun, som genomfördes i pr-byrån JKLs lokaler med värmeljus och allt, kom efter ett pars veckors rykten om att den förre statsministern var på väg tillbaka in i politiken.
 
Mikael Pettersson, redaktör Agenda, berättar, via mejl:
– Tanken med intervjun var att få höra socialdemokratins på senare år mest erfarna och kanske mest framgångsrika partiledare om dagens politiska läge för partiet, den turbulenta tid som varit och om nye partiledaren och vägen framåt. Vi, och många andra tror vi, var intresserade av att höra hans analys.
 
Vem tog initiativet till intervjun och varför just nu?
– Vi tog initiativet till intervjun just nu därför det är lite av ett vänteläge där alla väntar på vilken politik Löfven ska komma med i skuggbudgeten i början av maj, och hur han ska opponera på regeringens vårbudget.
Varför valde ni att göra intervjun i pr-byrån JKLs lokaler?
– Det var det enda praktiskt möjliga för Göran Persson. Innehållet i intervjun hade ingenting med hans uppdrag för dem att göra, utan valet av plats handlade bara om logistik och att vi skulle få till intervjun över huvud taget.
 
Om Göran Perssons framträdande i Agenda var en startsignal till nya uppdrag för Socialdemokraterna, har inte gått att få några tydliga besked på när detta skrivs.
Socialdemokraternas pressfolk har inte hört något om det är skulle vara aktuellt med några uppdrag på riksnivå. Lokalt är Göran Persson redan engagerad, men begränsat.
– Han är ju medlem här och är med i det lokala arbetet emellanåt, med på möten och håller föredrag, samt första maj-tal. Han är revisor i en Folkets hus-förening, säger Jan-Erik Larsson, ordförande för Flens Arbetarekommun.
Men något förtroendeuppdrag vill Göran Persson inte ha.
– Han vill nog ha lite distans till allt det här. Vi har inte ens pratat om det, men jag tror inte han vill. Han har i alla fall inte gett sken av det.

Rolf van den Brink
Ardalan Samimi