En större grupp avstår från nyheter beroende på innehållet. 30 procent avstår från nyheter för att de får dem att må dåligt, 35 procent ”får för mycket information i vardagen” och en lika stor andel (35) anger att nyheterna är för negativa.

Färre avstår för att de anser att nyheterna inte är tillförlitliga (19) och för att nyheterna inte är opartiska (27).

Men den största enskilda anledningen till att svenskar avstår från nyheter beror på att de ligger bakom en betalvägg. 50 procent anger att de avstår från nyheter av den anledningen.