Danske Bank kommer i sin senaste marknadsanalys fram till att det är ”ohållbart” att Sverige ”som ledande skogsnation importerar 85 procent av sitt biodrivmedel”.

Danske Bank konstaterar att förädlingsgraden i den svenska skogsindustrin minskar nu när tryckpapperstillverkningen har fallit tillbaka när mediebranschen har digitaliserats.

”Jag har flera gånger frågat mig ’varför kommer inte produktionen igång?’. Det är nu eller aldrig som branschen måste investera i bioraffinaderier för storskalig produktion av biodrivmedel. Det i sin tur gör att företagen kan ta ett lönsamt nästa steg mot att producera nästa generation av avancerade skogsprodukter som bioplaster och kolfiber”, kommenterar Johan Freij, chef för affärsområdet Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige.

Ska Sverige nå målet att landet ska vara helt co2-neutralt år 2045 är ”biodrivmedel den enda vägen”, anser Danske Bank, som räknar med att ”efterfrågan på biodrivmedel kommer att vara omättlig de närmaste tjugo åren”.

”Det här är en unik möjlighet för både Sverige och svensk skogsindustri. Dagens biodrivmedel framställs i huvudsak av slaktavfall, frityroljor och palmolja – och hela 85 procent av Sveriges biodrivmedel kommer från importerade råvaror. En av världens största skogsnationer kan inte fortsätta att importera när vi själva sitter på tillgångarna. Det är kontraproduktivt både av miljömässiga och ekonomiska skäl”, anser Johan Freij.