Daniel Helldén, trafikborgarråd för Miljöpartiet i Stockholm och anhängare av eldrivna fordon, vill få till lagändringar för att få bättre ordning på elsparkcyklarna.

Problemet är, anser Daniel Helldén, att cyklarna står i vägen och hindrar inte minst personer med funktionsnedsättningar samtidigt kommunerna inte själva kan reglera elsparkcyklarna, som är klassade som vanliga cyklar idag.

Daniel Helldén slår därför ett slag för tre lagändringar på DN Debatt:

* Definiera elsparkcyklar som ett eget trafikslag. Då skulle kommuner kunna sätta upp skyltar med parkeringsförbud specifikt för elsparkcyklar.

* Ändra trafikförordningen så att det inte räknas som gående när fordon utan trampor framförs. Då kan sparkcyklarna hänvisas till enbart cykelbanor och gator och inte på trottoarerna där de kan framföras i dag.

* Möjliggöra för kommuner att kräva tillstånd av kommersiella aktörer som ställer ut ett större antal elsparkcyklar på offentlig plats. Då skulle kommuner kunna kräva att aktörerna uppfyller ett antal kriterier för att få och behålla sitt tillstånd.