UPPDATERAD. Dan Eliasson lämnar jobbet som generaldirektör för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  Beskedet kommer dagen innan han som planerat skulle träffa inrikesminister Mikael Damberg (s) torsdagen 7 januari.

Enligt pressinformation ska Dan Eliasson själv ha ”begärt förflyttning om att lämna uppdraget”.

”Skälet för mitt ställningstagande är att MSB som myndighet ska få bästa möjliga förutsättningar att genomföra sitt viktiga uppdrag”, kommenterar Dan Eliasson.

På mötet skulle han ta upp läget efter resan till Kanarieöarna efter jul och nyårshelgens resa dit.

MSB skriver vidare:

”Eliasson har diskuterat möjligheten att fortsätta sitt arbete som generaldirektör. Han ser det som svårt givet de reaktioner som finns och därtill försvårar dessa reaktioner även för MSB att genomföra sitt viktiga uppdrag. Inrikesminister Mikael Damberg uttryckte i samtalet att han har förståelse för detta och att han delar bedömningen. Därför har Dan Eliasson i dag bett om förflyttning från sitt jobb som myndighetschef och generaldirektör för MSB. Regeringen kommer att fatta ett beslut i frågan inom kort”.

Dan Eliasson började som generaldirektör för MSB i mars 2018. Då kom han från ett jobb som rikspolischef. Dessförinnan var han generaldirektör för Försäkringskassan och Migrationsverket.

Dan Eliasson fick vid årsskiftet förlängt förordnande till 1 december 2022. Han kommer att få nya arbetsuppgifter av regeringen.

När Dan Eliasson slutar utser regeringen avdelningschefen Camilla Asp till överdirektör och vikarierande generaldirektör för MSB.