Under 2022 ökade dagspressens läsarintäkter med 2 procent till 6,2 miljarder kronor, enligt statistik från Tidningsutgivarna.  Närmare 25 procent av intäkterna kom från digitala prenumerationer, en ökning på 4 procentenheter. Drygt 30 procent av storstadspressens läsarintäkter är digitala jämfört med under 20 procent för landsortspressen.

”Det är oroande att tre fjärdedelar av läsarintäkterna fortfarande är knutna till print. Stigande papperspriser och en försämrad distribution runt om i landet utgör ett hot mot medborgarnas möjligheter att ta del av fri och oberoende journalistik i tryckt form”, kommenterar Johan Taubert, vd, Tidningsutgivarna.