Omsättningen ökade med 20 procent till 65 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 206 procent till 14,7 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade från 8,9 till 23 procent- Detta efter att personalstyrkan minskats från 11 till 5 snittmedarbetare och personalkostnaden sänkts från 11 till 7,1 miljoner kronor.
Under det innestående räkenskapsåret införlivas Dagens Samhälle helt i Bonnier och upphör alltså att existera som enskilt bolag.