Dagens Samhälle fortsätter att stärka upp digitalt. I slutet av februari presenterades sex namnkunniga krönikörer och 2 maj ansluter nyrekryterade Karin Lundahl webbredaktionen. Det ska ses i ljuset av den SKL-ägda tidningens ambition att bli starkare digitalt. 
 
– Det är en del av en uttalad satsning på vår digitala närvaro. Vi valde i samband med relanseringen 2011 att fokusera webben på debatt. Nu har vi intensifierat satsningen och då behöver vi stärka upp med personella resurser, säger digitala medier-chefen Anna Sönne, som själv värvades till Dagens Samhälle i höstas. 
 
Anna Sönne säger att målsättningen är att Dagens Samhälles debattsajt ska bli det viktigaste forumet att följa och skriva på för höga beslutsfattare, politiker och tjänstemän på den offentliga marknaden, tidningens kärnmålgrupp. 
 
Hur långt är ni från det målet?
– Vi har redan en bra läsning i målgruppen, men vår sajt når inte lika många läsare som tidningen gör. Vi vill att Dagens Samhälle ska vara en lika tung aktör digitalt som tidningen är i print. 
 
Vilka ser du som Dagens Samhälles största konkurrenter på debattplats?
– Vi har ingen rak konkurrent som riktar sig till samma målgrupp som vi gör. Men det är klart att alla debattmedier på sätt och vis är konkurrenter. Vi erbjuder en debatt på en mer initierad och nischad nivå, även alla som är intresserade av samhällsfrågor såklart är välkomna som läsare. 
 
Enligt Anna Sönne har det genomsnittliga antalet unika besökare på sajten ökat från drygt 9 500 i veckan under 2013 till över 18 000 i veckan hittills i år.
 
Hon berättar också att Dagens Samhälle håller på att se över designen på webben, bland annat för att ge utrymme åt mer redaktionellt material, som krönikor av Niklas Nordström och Sakine Madon. Det digitala innehållet, som blev responsivt i höstas, ska överhuvudtaget tillåta mer bredd i det redaktionella materialet, är tanken. Enligt Anna Sönne blir kostnaden för den digitala omgörningen, genomförd med hjälp av den digitala byrån Wonderboys, "fullt rimlig".
 
Vilken är Sveriges viktigaste debattplats under valrörelsen? 
– Får vår kärnmålgrupp hoppas vi att det kommer att vara Dagens Samhälle Debatt. Genom oss når debattörerna de höga beslutsfattarna på den offentliga marknaden, det vill säga de som styr välfärden. Vi tycker redan att vi erbjuder ett bra debattforum, men har ambitionen att göra det ännu bättre. Men även om vi har fördubblat antalet unika besökare jämfört med förra året kan vi inte jämföra oss i med till exempel Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet i fråga om att nå ut. De vänder sig till en bredare allmänhet medan vår ambition är att vara den absolut viktigaste debattsajten för vår målgrupp. 
 
Kommer Dagens Samhälle att förstärka med ytterligare personal?
– Vi har inga omedelbara planer på det. I och med rekryteringen av Karin Lundahl tycker vi att vi har den redaktion som behövs för att göra våra planerade satsningar.  
 
Oscar Örum