Formatet går ut på att tretton kvalificerade kommunikatörer kommer att göra dagliga spaningar på trender, företeelser, varumärken och aktörer inom kommersiell kommunikation i Almedalen.
 
Almedalsspanarna rapporterar anonymt in via en app utvecklad av Green Hat People. Spaningarna sammanställs i en rapport som diskuteras i över en öppen lunch där delar av panelen deltar. Resultatet av spaningarna och diskussionerna kommer att publiceras efter lunch på Dagensopinion.se.
Tanken är att skapa en levande och interaktiv diskussion om kommersiell kommunikation i Almedalen, något som normalt hamnar i skuggan av de politiska talen och detta med hjälp av några av de mest kvalificerade kommunikatörerna.
I morgon kommer information vilka kommunikatörer som ingår i Almedalsspanarna.