Under 2022 ökade omsättningen med 6,4 procent till 909 miljoner kronor. Annonsintäkten ökade ned 2,5 procent till 333 miljoner kronor medan intäkten från prenumerationer ökade med 7,1 procent till 465 miljoner kronor.  Av bokslutet framgår att Dagens Industri under 2022 kom upp i 90 000 digitala prenumerationer och att tidningen ”endas marginellt” ligger under sekelskiftets rekord i antal prenumerationer på 128 000.

Rörelseresultatet ökade med 139 procent till 197 miljoner kronor, vilket ger en marginal på 22 (9,6) procent. Antalet anställda ökade från 89 till 99.

Dagens Industri tycks inte så sugen på att betala skatt. Efter bokslutsdispositioner drällde det in 154 000 (343 000) kronor i vinstskatt till det allmänna.