Under corona-året 2020 tappade Bonniers affärstidning Dagens Industri i omsättningen, men lyckades ändå öka lönsamheten genom pressade kostnader.

Omsättningen minskade med 1,2 procent till 755 miljoner kronor.  Men Dagens Industri minskade sina kostnader, bland annat på it-projekt, med 45 miljoner kronor.
Personalkostnaden ökade med 6,8 procent till 108 miljoner kronor och personalstyrkan ökade från 85 till 94.
Rörelseresultatet ökade med 34 procent till 150 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade med 5,2 procentenheter till 20 procent.