Under 2022 ökade Dagens ETC omsättningen med 20 procent till 67,4 miljoner kronor. Samtidigt ökade de statliga bidragen med 2,4 procent till 20,4 miljoner kronor. Rensat för statliga bidrag ökade Dagens ETC omsättningen med 39 procent till 44,4 miljoner kronor.

Personalkostnaden för de fortsatt 39 medarbetarna minskade med 1 procent till 22,2 miljoner kronor.

Dagens ETC ökade sitt rörelseresultat från 510 000 till 4,4 miljoner kronor, vilket ger en rörelsemarginal på 6,6 (0,9) procent.

Vinsten efter finansiella poster uppgick till 3,7 miljoner kronor. Dock betalar Dagens ETC vinstskatt på endast 56 019 kronor. Resten av vinsten lägger Dagens ETC i bokslutsdispositioner där den hämtas hem som ”koncernbidrag”.