Andelen elcykar ökar i Sverige. ”Mycket tack vare den statliga elcykel-premien som slog igenom ordentligt”, skriver Nationella cykelrådet i sitt ”cykelbokslut” för 2018.

Nationella cykelrådet leds av Trafikverket och är ett forum där även Boverket, Cykelfrämjandet, Naturvårdsverket, Svensk cykling, Sveriges kommuner och landsting, Transportstyrelsen, Region Sörmland, Linköpings kommun samt VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) ingår. I sitt ”cykelbokslut” vill rådet vinklar på att elcykelförsäljningen har ökat. Men de facto fortsätter cykelförsäljningen att minska i Sverige.

Undersäsongen 2017/2018 minskade försäljningen av cyklar med 4 procent till 533 000 sålda cyklar. Minskningen ska dock inte ha påverkat det totala försäljningsvärdet. Sporthybrider ” har blivit den nya standardcykeln”.

Nationella cykelrådet hänvisar till statistik från Cykelbranschen som uppger att det såldes det cirka 103 000 elcyklar 2017/2018, jämfört med 67 500 föregående säsong.

Enligt Nationella cykelrådet ersätter hälften av elcyklandet bilåkning och medan den andra hälften ersätter kollektivtrafik, vanlig cykel, gång och annat.