Myndigheten CSN är klar med upphandlingen av en fullservicebyrå inom kommunikation.

Avtalet gäller strategisk kommunikation , pr samt grafisk produktion.

I upphandlingen deltog tio byråer. Valet föll till slut på Gullers Grupp.
Avtalet sträcker sig till september 2022, med möjlighet till förlängning i som mest två år.

”Vi är väldigt stolta över att ha fått förtroendet att hjälpa myndigheten ta nya kliv gällande digital service och kommunikation som ger effekt för de miljoner svenskar som är kunder”, kommenterar Jonas Svedin, kundansvarig på Gullers Grupp.