Artisten och influeraren Viktor Frisks aktiebolag i samma namn, hade ett tufft senaste räkenskapsår (brutet i november).

Viktor Frisk ABs skriver i sitt bokslut att covid har ”påverkat verksamheten i allra högsta grad då stora delar av omsättningen tidigare år har bestått av gager från artistverksamhet” och ”dessa intäkter har helt uteblivit till följd av dem restriktioner om publika arrangemang”.

Omsättningen för Viktor Frisk AB minskade med 42 procent till 1,9 miljoner kronor. Bolaget hade oförändrat 1,25 snittanställda, men personalkostnaden bantades med 39 procent till 815 000 kronor.
Rörelseresultatet föll från 666 000 kronor till en rörelseförlust på -280 000 kronor.

Bolaget ser fortsatt påverkar av corona-pandemin och skriver:

”Styrelsen bedömer att utbrottet av Covid-19 kommer få en fortsatt negativ effekt på företagets resultat på nya året”.