Marie Wedin, senast kommunikations- och marknadsdirektör för Coop har landat ett nytt globalt toppjobb.

Det är Transcom som har tillsatt Marie Wedin som global marknads- och kommunikationsdirektör, en nyinrättad tjänst. Hon tar även plats i koncernledningen. Transcom är en leverantör av kundservice för konsumentvarumärken i Europa och Nordamerika med 28,000 anställda på fem kontinenter.

Hur gick det till när du fick nya jobbet? 
– Jag har haft en dialog med VD och koncernchef Jonas Dahlberg där vi har diskuterat nuläge och möjligheter framåt. Vi landade gemensamt i att min erfarenhet och kompetens är en bra match med Transcoms behov, berättar Marie Wedin via mejl.

Vad ska du uträtta?
 – Uppdraget är att förtydliga och förstärka Transcoms position och ta ut det i samtliga marknader. Vi har också ett starkt digitalt erbjudande där det finns stor potential i att kommunicera det tydligare i marknaden.

Vad får du för lön?
– Haha, det håller jag för mig själv.