Coop Sverige genomför en större omorganisation, som är mer inriktad på digitalisering och innovation. Kommunikationschefen slutar.

Den nya organisationen ska vara mer inriktad på digitalisering och försäljning, berättar Coop i ett pressmeddelande.

* En ”digital enhet”, Digital, införs. Syftet är att ”höja takten i företagets digitala transformation”. Chefen för enheten tar plats i företagsledningen.

* En ”extern innovationsplattform” ska sjösättas. Plattformen ska ge entreprenörer kapital och möjlighet att testa sina affärsidéer skarpt hos Coop. Det handlar om ”hållbara innovationer”. Coop ska också stötta entreprenörerna med mentorskap, kapital, delning av data och även tillgång till Coops kanaler.

* Marknads- och kommunikationsenheten slås ihop till en enhet, Marknad, Hållbarhet & Kommunikation. Omorganisationen har fått kommunikationsdirektör Anna Rasin att lämna Coop under hösten.

”Spelplanen i näringslivet håller på att ritas om. Vi som storföretag kan inte längre sitta och vänta på att entreprenörer ska uppvakta oss. Tvärtom behöver våra medarbetare via vår nya plattform vara en del av entreprenörernas vardag och vi tror att en framgångsfaktor för vår innovationsplattform är att vi gör den öppen och tillsammans med ett nätverk av partners och start-ups”, kommenterar Magnus Johansson, vd Coop Sverige, och vidare:

”Genom att förtydliga ansvar och roller inom organisationen och därmed förenkla beslutsvägar ska vi bli snabbare och mer effektiva, säger Magnus Johansson. Genom dessa effektiviseringar kan vi också frigöra resurser för att bygga en organisation för framtiden som säkrar att vi driver vår digitala strategi så att vi skapar värden för våra medlemmar och kunder”.