När reklamaren och matkokerskan Lotta Lundgren skrev reklamkontrakt med Coop, innebar det en rejäl höjning av intäkterna.

Det framgår av bokslutet i bolaget En nypa salt AB. År 2017, när kontraktet med Coop trädde i kraft, ökade Lotta Lundgrens intäkter från 1,4 till 3,0 miljoner kronor. Under 2018 ökade omsättningen ytterligare med 31 procent till 4,0 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 32 procent till 2,5 miljoner, vilket ger en marginal på 63 procent.
Personalkostnaderna ökade med 4,7 procent till 885 000 kronor, en höjning som ligger något över det så kallade industrimärket.
Utöver det tog Lotta Lundgren ut 300 000 kronor av vinstmedlen.