Under det senaste räkenskapsåret (brutet september) minskade omsättningen med 0,9 procent till 10,9 miljoner kronor.

Personalkostnaden ökade med 33 procent till 7,5 miljoner och bolaget anställde ytterligare en medarbetare och kom upp i 20 snittanställda.
 

Rörelseresultatet minskade med 48 procent till 1,7 miljoner kronor. Rörelsemarginalen minskade med 14 procentenheter till 15,5 procent.