Omsättningen hamnade på 7,7 miljoner kronor. Concilia, som erbjuder telemarketing och marknadsundersökningar, presterade ett rörelseresultat på 1,1 miljoner kronor, jämfört med 2,0 miljoner kronor föregående år.

Aktieägarna tog ut 800 000 kronor av den disponibla vinsten.

Personalstyrkan minskade från19 till 17 personer.