Under 2018 blev det bakslag för regeringens mål att minska utsläppen av växthusgaser från trafiken med 70 procent till år 2030. I stället ökade utsläppen på grund ökade lastbilstrafik och på grund av att personbilar släppte ut mer CO2 per enhet. Detta enligt statistik från Trafikverket.

Ska regeringen lyckas med sitt mål  behöver utsläppen minska med 8 procent årligen fram till 2030, enligt Trafikverket.

Under 2018 ökade i stället utsläppen med 0,5 procent, motsvarande 76 000 ton.

Lastbilstrafiken ökade med 3 procent.

Personbilstrafiken var ”i stort sett” oförändrad. Men koldioxidutsläppen från personbilstrafiken minskande inte. Bensindrivna bilar ökade i andel nyregistreringar med 9 procentenheter. Dessutom är snittutsläppen från bensindrivna personbilar ”det högsta sedan 2014”.

Trots bonus malus-systemet registrerades över 300 000 nya bensin- eller dieseledrivna personbilar under 2018 medan antalet registrerade elbilar ökade till 7 000 och laddhybrider ökade till 20 000. El och laddhybriderna kompenserade de ökade utsläppen från bensin och dieseldrivna personbilar.

Trafikverket anger även en minskad andel biodrivmedel i bränslet, som orsak till att utsläppen ökade under 2018.