Däremot minskade rörelseresultatet avsevärt, 2,3 miljoner kronor bokslutsåret 2008 till 178 000 kronor år 2009. Vinst efter skatt hamnade på 12 500 kronor jämfört med 3,6 miljoner kronor föregående år.
Under år 2009 förvärvade CMA Askus Consultings undersökningsdel. Det innebär att Linköpingsföretaget CMA bygger ett nytt brofäste i Stockholm. Personalstyrkan ökade från 28 till 31 personer.