Omsättningen ökade från 9,0 till 11,4 miljoner kronor. Dock minskade omsättningen per anställd med 19 procent till 1,0 miljoner kronor. Detta efter att personalstyrkan ökades från 7 till 11 medarbetare. Ökade personalkostnader från 3,7 till 6,2 miljoner kronor dämpade också rörelseresultatet som sjönk med 12 procent till 407 000 kronor.