Svenska Dagbladet meddelade tidigare i höst att ett omfattande sparpaket innebär redaktionella personalnedskärningar där en femtedel av medarbetarna ska bort. Detsamma gäller ledarredaktionen och det är alltså Claes Arvidsson som till slut har valt att acceptera avgångsvederlaget och kommer därmed att lämna tidningen.
 
– Jag tycker att det är ett hyggligt förmånligt erbjudande och tänker också att det blir en knuff att göra något annat. Men har varit ett väldigt svårt val som inte är relaterad till omgörningen på något sätt, den redan hade jag gärna följt med på, säger Claes Arvidsson. 
 
I och med att Claes Arvidsson väljer att ta avgångsvederlaget räddar han kvar de övriga i ledarrredaktionen. Kvar blir ledarredaktionens chef PJ Anders Linder, Maria Ludvigsson, Per Gudmundson och Sanna Rayman.
 
Hur känns det att lämna Svenska Dagbladet?
– Tråkigt. Men samtidigt blir det kul att göra något annat. 
 
Hur ser din avgångsdeal ut?
25 månadslöner. 
 
Claes Arvidsson kommer att fortsätta skriva ledartexter fram till 28 februari. Vad han sedan ska göra har han ännu inte bestämt sig för. 
 
Oscar Örum