En större andel journalister anser att metoo-bevakningen skadade snarare än stärke journalistikens image. Det framgår av Cisions årliga rapport The Media Report.

Cisions enkät besvarades av 180 svenska journalister. 22 procent anser att bevakningen metoo stärkte journalistikens image. 39 procent angav att metoo inte gjorde någon skillnad medan 40 procent anser att journalistikens rykte skadades.

I Sverige drev en de medier metoo-kampanjerna genom att samordna publiceringar med arrangörer av olika metoo-upprop. Då är också journalisterna i Sverige mer självkritiska än i de övriga nordiska länderna som Cision också har undersökt.

33 procent av journalisterna i Norge anser att metoo-rapporteringen skadades journalistikens image jämfört med 30 procent i Danmark och 22 procent i Finland.