I stället ska hon starta Mad Women Academy. Den ska erbjuda online-utbildningar, mentorskap och föreläsningar kring jämställdhet i reklambranschen.

”Jag brinner för att förändra förlegade normer och strukturer”, säger Christina Knight i en kommentar, och vidare:

”Nu är mitt fokus att uppdatera branschen rejält”.

Mad Women Academy ska vara ett ”projekt förankrat med erfarna medarbetare och delägare i sex länder och fyra olika världsdelar”.