Enheten för integration och urban utveckling jobbar brett med samordning av regeringens integrationspolitik, där frågor om urban utveckling, alltså stadsutveckling ingår.
Stefan Hult varit tillförordnad chef sedan i höstas. Han jobbar som arbetsmarknadssamordnare med fokus på Östasien, vilket han går tillbaka till när chefstjänsten är ersatt. Elin Landell fortsätter med utredningsarbetet.
– Vi jobbar ju så att erfarnare personer då och då får till uppgift att utreda något inom sitt område, säger Stefan Hult.