Tills saken hör att Mikael Sandström är utlånad till Moderaterna som strateg.

I ett mejl ger han sin syn på hur han uppfattar en debattartikel i Dagens Industri signerad av TCO:

”TCO har, i den debattartikel som häromdagen publicerades i Dagens Industri, valt att entydigt stödja Stefan Löfvens och Socialdemokraternas förslag till regeringsbildning. I den mest utpräglat partipolitiska fråga som tänkas kan, vilka partier som ska ingå i en regering, väljer TCO att ta partipolitisk ställning. Därmed bryter TCO mot organisationens stadgar, som i första paragrafen anger att ’TCO är partipolitiskt obundet’.”

– Det är synd att Mikael slutar. Han har gjort ett väldigt bra jobb, säger Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO.

Han håller inte med om att artikeln gör det omöjligt att vara moderat och jobba på TCO.

– Om du läser artikeln noga säger vi det vi har sagt länge. Efter att Decemberöverenskommelsen föll har vi fått ett nytt parlamentariskt läge som kräver blocköverskridande lösningar, säger Samuel Engblom och redogör för TCOs två krav på den tillträdande regeringen:

* Den nya regeringen ska värna demokratiska värderingar.

*  Den nya regeringen ska vara handlingskraftig.

Kraven innebär, som TCO ser det, att SD inte ska vara med och bilda en regering.

Innebär det då i praktiken att endast en S-ledd regering är möjlig för TCO?

– Så ska artikeln absolut inte läsas. Det är verkligen så att vi är öppna för alla möjliga kombinationer.